Historia

Okres po II wojnie światowej charakteryzował się całkowitą negacją przedwojennego wzorca wykonywania polowania dlatego więc na zebraniu prywatnych dzierżawców terenów łowieckich oraz pozostałych myśliwych, które odbyło się w dniu 27 lipca 1947 w Nowym Targu podjęto uchwałę o połączeniu dotychczas dzierżawionych terenów i utworzeniu Nowotarskiego Klubu Myśliwskiego Ponowa z siedzibą w Nowym Targu.

Klub został zarejestrowany w dniu 8 listopada 1947 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu oraz Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej PZŁ.

Członkami założycielami Nowotarskiego Klubu Łowieckiego Ponowa byli:

 

 1. Brożek Lucjan
 2. Fuchs Augustyn
 3. Gottwald Tadeusz
 4. Głąbiński Antoni
 5. Jędrol Władysław
 6. Jędrol Antoni
 7. Jędrzejowski Emil
 8. Knurowski Ludwik
 9. Knurowski Stanisław
 10. Knurowski Andrzej
 11. Kraupa Rudolf
 12. Madeyski Czesław
 13. Rapacki Roman
 14. Świerz-Zalewski Tadeusz
 15. Voigt Władysław

Od dnia 1 stycznia 1953 zaczął obowiązywać Statut PZŁ, który uzależniał prawo do polowania od przynależności do PZŁ oraz wprowadzał w miejsce stowarzyszeń łowieckich Koła Łowieckie.

Wtedy to z Nowotarskiego Klubu Myśliwskiego Ponowa w Nowym Targu wyłoniły się dwa Koła Myśliwskie Nr. 1 i 2.

Dnia 8 stycznia 1960 koło Nr.1 ponownie przyjęło nazwę Ponowa i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Ponowa w Starostwie Powiatowym a dnia 3 lutego 1960 w Zarządzie Wojewódzkim, PZŁ w Krakowie.

Członkami założycielami Koła Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu byli:

 

 1. Cekiera Czesław
 2. Fuchs Augustyn
 3. Jaskółka Hieronim
 4. Jędrzejowski Emil
 5. Knurowski Stanisław
 6. Lelek Andrzej
 7. Porszke Wincenty
 8. Porębski Józef
 9. Rayski Włodzimierz
 10. Sikora Franciszek
 11. Szokalski Zenon
 12. Szoski Adam
 13. Strycharski Bolesław
 14. Świrski Andrzej
 15. Zwinczak Andrzej

Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie:

 

 • Podsarnie Nr obw 229/75/200 pow.5 994 ha w tym leśna 2414 ha
 • Jaworki 246/85/204 4452 3297
 • Harklowa 250/88/219 5476 1029

Gospodarka łowiecka w okresie powojennym to odbudowa populacji jelenia wyniszczonej w okresie wojennym oraz walka z rozpanoszonym kłusownictwem.

Narastające szkody w uprawach rolnych a co za tym idzie powiększanie się kwot wypłacanych rolnikom z kasy koła wymagały działań ratunkowych dla finansów koła. Dlatego więc w roku 1971 Zarząd wprowadził polowania dewizowe w obw. Harklowa.

W latach 1972-1974 należała do Ponowy i w niej polowała Pani Twardowska-Zabłotna Wanda a w latach 1988-1992 Pani Czepiel-Kubowicz Mirosława, natomiast do chwili obecnej poluje mgr inż. leśnik Pani Józefa Kanclerska trzecia kobieta Diana w dotychczasowej historii koła.

Wyjazdy na polowania początkowo odbywały się: pieszo ze Szczawnicy do Jaworek / brak połączeń autobusowych/, furmankami, Dodgą-sanitarką z demobilu Pana Jędrol z ul.Harcerskiej, następnie autobusami kursowymi PKS-u, a później wynajmowaliśmy specjalnie autobus San-100 z PKS-u w Nowym Targu. Pierwszym własnym pojazdem Ponowybył Gaz-63 z napędem na obie osie przekazany nam nieodpłatnie przez Karpacką Brygadę WOP-u w ramach wymiany taboru w kwietniu 1975 zastąpiony później w latach 80-tych przez Stara 66 z nadwoziem po radiostacji polowej, który był nazywany Pulmanem albowiem w jednym przedziale podróżowali myśliwi, naganka, psy, ubita zwierzyna. Pojazdy te stanowiły w ówczesnym czasie jedyny środek komunikacji na polowania oraz do transportu ubitej zwierzyny, względnie karmy dla zwierzyny/samochody osobowe jak i ciężarowe w posiadaniu prywatnych właścicieli były niezwykłą rzadkością.

Rok 1978 zaznaczył się w historii Ponowy jako przełomowy w sposobie prowadzenia polowań zbiorowych. W roku tym powierzono kol. Janowi Klimowskiemu przygotowanie i prowadzenie polowań na dziki. Były to pierwsze w powojennej historii profesjonalnie prowadzone polowania, poprzedzone wnikliwym tropieniem i które prawie zawsze kończyły się pokotem. Większość młodych stażem adeptów łowiectwa dzięki kol. Janowi nauczyła się czytać na ponowie. W poprzednim okresie prawie wszystkie polowania były dwudniowe dla zwiększenia efektów jak i z powodu trudności z dojazdem do Jaworek , odbywały się w „ciemno” a przygotowujący je brak efektów tłumaczyli faktem, że „dziki wywandrowały” słynne powiedzenie gajowego Różyckiego.

Pierwsze próby związane z zasiedlaniem łowiska Harklowa w bażanty rozpoczęły się w roku 1979 wybudowaniem woliery u Państwa Gaberków na Grabce sprowadzeniem 100 sztuk młodych bażantów oraz 20 szt. dorosłych osobników. Następnie w kwietniu 1982 sprowadzono 60 szt. dorosłych a w sierpniu 1983 wprowadzono 250 szt bażantów 10-cio tygodniowych. Ostatnią partię wpuszczono w kwietniu 1984 a były to bażanty dorosłe w ilości 100 szt. Wobec braku dowodów pełnej aklimatyzacji, dużymi migracjami bażanta na stoki południowe w dół Dunajca oraz nasilającym się kłusownictwem /nastała moda na wypchanego koguta ustawianego na kredensie w każdym domu wiejskim/- zaniechano dalszego zasiedlania.

W obwodzie Harklowa po raz pierwszy od 23 lat dokonano odstrzału wilków w dniu 9 października 1982 kol. Fudali Marian strzelił waderę a dnia 15 lutego 1983 kol. Klimowski Roman basiora.

Dnia 10 marca 1983 zmarł kol. Inż. Emil Jędrzejowski główny twórca i założyciel Ponowy pochowany na cmentarzu w Limanowej gdzie spędził ostatnie lata swojego życia.

Jubileusz 25 -lecia koła w roku 1985 poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów na grobach zmarłych kolegów oraz wystawa trofeów myśliwskich. Ekspozycję wykonano w Sali kominkowej Miejskiego Domu Kultury w Nowym Targu i tamże odbyła się część oficjalna z udziałem żyjących nestorów Koła w osobach kol kol. Porszke Wincenty, Fuchs Augustyn, Szokalski Zenon, Rayski Włodzimierz. Całość obchodów zakończono ogniskiem, które odbyło się w Przylasku Bielskim. Z okazji Jubileuszu sporządzono okolicznościowe tablo wszystkich żyjących członków oraz plakietkę.

W lipcu 1986 odszedł od nas Burmistrz Miasta Nowego Targu, długoletni Prezes Koła kol. Mecenas Adam Szoski.

W dniu 7 września 1986 roku odbył się w Warszawie XV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, w którym uczestniczył jako delegat posiadający mandat Nr. 121 przedstawicielPonowy kol. Krzysztof Sobolewski.

W miesiącu maju 1988 na nowotarskim cmentarzu pożegnaliśmy założyciela naszego Koła i długoletniego Prezesa Fuchsa Augustyna.

Data 9 maja 1988 to dzień kiedy to w sposób formalny protokołem oceny stanu technicznego domku myśliwskiego na Młakach myśliwi ponowy roztoczyli nad nim opiekę rozpoczynając jego odbudowę i adaptację dla celów gospodarki łowieckiej. Na chwilę obecną ze starego domku pozostał fundament, belki ścian, konstrukcja dachowa . Daje on schronienie w okresie rykowisk naszym myśliwym a kiedyś obcokrajowcom. W latach 1989-1993 w czasie rykowisk mieszkali w nim myśliwi leśnicy z Niemiec, którym lokalizacja, standard i atmosfera w nim panująca tak przypadły do gustu, że pobyt na Młakach i właśnie w tym domku przedkładali nad luxusy i wygody hotelu pięcio gwiazdkowego. Właśnie jeden z nich niejaki Karl Wilhelm Fladerer w Nr. 16 z 1993 roku w ogólnoeuropejskim czasopiśmie dla myśliwych i miłośników natury WILD UND HUND na stronie 54-57 w artykule pod tytułem” Im zauber der Karpaten” opisał swoje przeżycia i wyraził swój zachwyt nad wspaniałością naszej kniei.

Jubileusz 40 – lecia powstania koła zorganizowano wspólnie z Kołami Głuszec i Gorce w dniu 28 stycznia 2001. Na tę uroczystość ufundowany został sztandar koła. Zaprojektował go kol. Hubert Zwinczak a wykonany został w Pracowni Haftu Artystycznego w Bobowej koło Gorlic. Uroczystość – jubileuszu poprzedzona została złożeniem kwiatów na grobach kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów a następnie w kościele pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi na Borze w Nowym Targu odbyła się uroczysta msza święta w trakcie, której poświęcono sztandar. Następnie w restauracji „Góralsko strawa” odbyła się uroczystość oficjalna w obecności Starosty Nowotarskiego i Burmistrza Miasta Nowego Targu połączona z wręczaniem odznaczeń łowieckich przez przedstawicieli ORŁ w Nowym Sączu a później był bal do białego rana z udziałem 300 osób.

Jubileusz stał się też znakomitą okazją do opracowania logo-herbu Ponowy tego trudnego zadania podjął się kol. Hubert Zwinczak, artysta plastyk z zawodu absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który wyraził w formie graficznej swoją wizję ponowy, stanowiącą dzisiaj logo koła.

W lutym 2002 odbyła się uroczystość podniesienia krzyża na wieżę kościoła św. Królowej Jadwigi połączona z umieszczeniem w iglicy nazwisk fundatorów kościoła /myśliwi naszego koła wspierali materialnie budowę/ tym oto sposobem wszyscy aktualni członkowie zostali zapisani na pergaminie i umieszczeni w metalowej zalutowanej tubie na wieczną rzeczy pamiątkę.

Niedziela 28 września 2003 zapisuje się w historii Ponowyjako dzień, w którym po raz pierwszy wykorzystano do tropienia postrzałka psa ułożonego i szkolonego na farbie. Pies prowadzony przez kol. Krzysztofa Remiasza na drugi dzień po strzale doszedł rannego byka idąc za nim od Babianek do Koryt.

Obalił tym samym mit głoszony przez niektórych „ znawców”, że dobry pies ma wszystko w genach a szkolenie jest tylko stratą czasu. Dzięki odnalezieniu tylko tego jednego postrzałka zwróciły się koszty układania psa.

Dnia 7 listopada 2003 zmarł kolega Jan Klimowski prawy myśliwy i wielki znawca kniei. Pasjonat polowań na kuny leśne a także doskonały tropiciel i organizator dziczych polowań.

W dniu 19 grudnia w ORŁ w Nowym Sączu miała miejsce dekoracja sztandaru Koła Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej nadanym przez Kapitułę Odznaczeń PZŁ w Warszawie.

Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu w dniu 3 czerwca 2007 podjęło uchwałę o zorganizowaniu jubileuszu 60- lecia powstania Klubu Łowieckiego Ponowa , którego z nazwy jesteśmy spadkobiercami.

W dniu 5 kwietnia 2008 zorganizowano jubileusz 60-lecia powstania Klubu Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Królowej Jadwigi a część oficjalna w restauracji Skalny Dworek.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście w osobach:

Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber;

Burmistrz Miasta Nowy Targ Pan Marek Fryźlewicz

Przewodniczący Rady Okręgowej PZŁ w Nowym Sączu Pan Tadeusz Kubacki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ Pan Roman Latoń

Oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z rejonu Podhala

 Składy Zarządów Koła Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu

Lata

Prezes

Łowczy

Łowczy-Bór

Skarbnik

Sekretarz

1947-1960

Jędrzejowski Emil

Voigt Władysław

 

Madeyski Czesław

Gąbiński Antoni

1960-1970

Szoski Adam

Lelek Andrzej

 

Jędrzejowski Emil

Detllof Bogdan

1971-1981

Fuchs Augustyn

Bielarczyk Władysław

 

Lak Zbigniew

Porębski Józef

1981-1984

Lak Zbigniew

Sobolewski Krzysztof

 

Porschke Marian

Guzda Jerzy

1984-1986

Guzda Jerzy

Stochelski Stefan

 

Porschke Marian

Ossowski Jan

1986-1992

Guzda Jerzy

Sobolewski Krzysztof

Huzior Jan

Porschke Marian

Ossowski Jan

1992-1995

Pancherz Sylwester

Porschke Marian

 

Sobolewski Krzysztof

Detllof Bogdan

1995-2000

Guzda Jerzy

Klimowski Władysław

 

Fudalewicz Ryszard

Więcek Dariusz

2000-2005

Porschke Marian

Wróbel Krzysztof

Fudalewicz Ryszard

Kowalczyk Władysław

Guzda Jerzy

2005- 2010

Guzda Jerzy

Wróbel Krzysztof

Huzior Jan

Kowalczyk Władysław

Więcek Dariusz

2010-

Guzda Jerzy

Fudalewicz Ryszard

 

Kowalczyk Władysław

Więcek Dariusz

 Wykaz trofeów pozyskanych przez myśliwych Koła Łowieckiego Ponowa w Nowym Targu

/Ujętych w katalogu trofeów łowieckich PZŁ wydanym w roku 2005

opracowanym przez Romana Dziedzica/

 Jeleń szlachetny(Cervus elaphus)

Rodzaj trofeum

Data pozyskania

Miejsce

pozyskania

Kto pozyskał

Ilość Pkt. CIC

Medal

Pozycja

katalogu

Poroże

1992

Jaworki

Porschke Marian

225,20

Złoty

42

 

1979

Jaworki

Huzior Jakub

197,02

Srebrny

986

 

1980

Jaworki

Huzior Jakub

195,13

Srebrny

1128

 

1978

Jaworki

Wróbel Krzysztof

192,06

Srebrny

1389

 

1988

Jaworki

Wróbel Krzysztof

185,75

Brązowy

2187

 

1980

Jaworki

Huzior Jakub

185,75

Brązowy

2188

 

1979

Jaworki

Huzior Jakub

185,60

Brązowy

2229

 

1978

Jaworki

Huzior Jakub

185,57

Brązowy

2236

 

1980

Jaworki

Stochelski Stefan

176,91

Brązowy

3520

 

1979

Jaworki

Stochelski Stefan

171,80

Brązowy

4184

Sarna ( Capreolus Capreolus )

Parostki

1936

Smorze

Klub Łowiecki Ponowa

Emil Jędrzejowski

137,30

Złoty

672

1971

Harklowa

Huzior Jakub

125,00

Srebrny

1615

Dzik(Sus scorfa)

Oręż dzika

29.01.1984

Jaworki

Sobolewski

Krzysztof

124,05

Złoty

344

 

1978

Jaworki

Huzior Jakub

115,15

Srebrny

1654

 

1979

Nowy Targ

Lak Zbigniew

112,75

Brązowy

2169

 

1981

Jaworki

Huzior Jakub

111,95

Brązowy

2349

Wilk(Canis Lapus)

Skóra wilka

1989

Jaworki

Huzior Jan

106,14

Brązowy

67

1987

Jaworki

Huzior Jan

104,81

Brązowy

74

Czaszka wilka

12.12.1987

Jaworki

Porschke Marian

39,99

Srebrny

204

 

1987

Jaworki

Porschke Marian

39,10

Srebrny

257

1989

Jaworki

Huzior Jan

39,10

Srebrny

258

1987

Jaworki

Huzior Jan

37,80

Brązowy

326

Wykazy strzelonej zwierzyny na polowaniach zbiorowych /bez odstrzałów indywidualnych/ w latach 1973-1990

/sporządzono na podstawie rejestrów Porschke Mariana/

Sezon

Jeleń

Sarna

Dzik

Wilk

Ryś

Lis

Zając

1973/1974

------------

------------

18

------------

----------

3

30

1974/1975

3

3

6

------------

----------

10

86

1975/1976

2

------------

15

-----------

----------

1

41

1976/1977

2

------------

12

----------

----------

4

43

1977/1978

2

------------

16

----------

----------

2

16

1978/1979

------------

1

14

----------

----------

8

27

1979/1980

------------

------------

5

----------

----------

------------

19

1980/1981

------------

------------

14

----------

----------

3

56

1981/1982

8

------------

7

----------

----------

12

44

1982/1983

7

6

7

1

----------

13

31

1983/1984

1

------------

8

----------

----------

3

79

1984/1985

4

------------

9

1

1

7

53

1985/1986

1

------------

6

1

----------

6

53

1986/1987

1

1

7

2

----------

1

24

1987/1988

6

------------

9

4

----------

4

31

1988/1989

1

1

15

3

----------

2

40

1989/1990

2

------------

12

-----------

----------

3

26